ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Αποτελέσματα 1 - 12 από 12

Συνιστώμενο πάχος κοπής 8 χιλ. Μέγιστο πάχος κοπής 10 χιλ.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΑΧΟΣ ΠΑΡΑΓ/ΚΗΣ ΚΟΠΗΣ 20-40 ...

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓ/ΚΗ ΚΟΠΗ 125MR 35 XΙΛ, 155MR 40 XIΛ

Μέγιστο πάχος κοπής 60mm, Βέλτιστο πάχος κοπής 45 m, ...

Μέγιστο πάχος κοπής 40 mm, Bέλτιστο πάχος κοπής 30 mm, ...

Μέγιστο πάχος κοπής 30 mm,Βέλτιστο πάχος κοπής 20 mm, ...

Μέγιστο πάχος κοπής 18 χιλ.Βέλτιστο πάγος κοπής 10 χιλ. ...

Συνιστώμενο πάχος κοπής 16 χιλ. Μέγιστο πάχος κοπής 29 χιλ

Συνιστώμενο πάχος κοπής 38 χιλ. Μέγιστο πάχος κοπής 57 χιλ.

Συνιστώμενο πάχος 8 χιλ μέγιστο πάχος 16 χιλ.

Ανάλογα με τον τύπο κοπή από 20 έως 32 χιλ συνιστώμενο ...

Συνιστώμενο πάχος κοπής 10 χιλ.,Μέτιστο πάχος κοπής 16 χιλ.