ΗΛΩΝ-ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ-ΚΑΡΦΙΔΩΝ

Αποτελέσματα 1 - 20 από 20

Ισχύς 25-1200 3ph Α 20,5 κιλά M3-M16

Ισχύς 25-650 Α 1ph ,18 κιλά, Μ3-Μ10

Ισχύς 200-2300A,3ph, Βάρος 63 κιλ.Φ2-25 mm

Για καρφιά ή βίδες διαμέτρου 3-8 mm.

Για καρφιά ή βίδες διαμέτρου 3-10 mm

Ισχύς 200-1300 Α,3ph,Bάρος 24 κιλ. Φ 3-16 mm

Ισχύς 300-2600 Α,3ph, Φ3-25 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Ισχύς 150-1000Α ,3ph, Φ3-14 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία M3 έως Μ6

Ισχύς:100-800Α,3ph,Βάρος 17 κιλ, Φ 2-12 mm

Ισχύς 200-1600 Α,3ph,Bάρος 36 κιλ. Φ 2-19 mm

Μηχανή συγκόλλησης βιδών και καρφίδων M3 έως Μ8

Ισχύς 300-2600 Α 3ph Φ 3-25 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Ισχύς 300-2000 Α, 3ph, Φ 3-22 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Ισχύς 150-1600 Α, 3ph Φ3-20 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Ισχύς 50-750 Α, 3ph, Φ 3-12 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Μέγιστη ισχύς 450Α ,3ph, Φ3-8 mm ανάλογα με το συγκολλητό ...

Με μπαταρία. Ταυτόχρονη συγκόλληση 2 μπουζονιών Μ3 σε πανελ ...

Για μπουζόνια, πείρους, βιδες, καρφιδες μονώσεων Μ3 έως Μ10.

Για μπουζόνια, πείρους, βιδες, καρφιδες μονώσεων Μ3 έως Μ8 ...