ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Αποτελέσματα 1 - 14 από 14

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 30 - 115mm

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 120 - 275mm

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 120 - 275mm

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 70 - 170mm

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 70 - 170mm

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 30 - 115mm

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 20 - 77mm

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 50-170 mm

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΔΟΡΥΦ/ΚΗΣ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ 3 - 38.1 mm/6 - 77 ...

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 3.0 - 19.05 mm

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 3.0 - 12.7 mm

Πηγή ρεύματος 300Α για δορυφορική συγκόλληση AVC και OSC

Πηγή ρεύματος 300Α για δορυφορική συγκόλληση 260 A/60%

Πηγή ρεύματος 180Α για δορυφορική συγκόλληση 180 A/60%