ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG MAG

Αποτελέσματα 1 - 13 από 13

Ναυπηγικές μηχανές Υψηλών Επιδόσεων 80ΜΕΤ.Καλώδια ...

Ναυπηγική μηχανή παλμική, MIG-MAG 350Α/100%

Ναυπηγική μηχανή ηλετροσυγκόλλησης MIG-MAG 50-500 A(60%)

Για κάθε πηγή ρεύματος 550Α/50%, κουλούρα σύρματος 15 κιλ.

Συνεργειακές μηχανές MIG/MAG 350Α(60%) και 430Α(60%)

Τύποι 201/205 140 Α(60%) και 251/255 200 Α (60%)

Μονοφασική , MIG/MAG,MMA βοηθητικό TIG ,200 Α /35%

MIG-MAG, ,ηλεκτροδίου και TIG. 310 και 360 Α (60%)

Μονοφασική συνεργειακή παλμική μηχανή 115Α (60%)

MIG/MAG, MMA και βοηθητικό TIG .Από 300-350 Α (60%)

Συνεργειακό πολυσύστημα 300Α (60%),400Α (60%),460Α (60%)

Συνεργειακές,παλμικές,400Α(60%) και 500Α(60%)

Συνεργειακές, παλμικές 300A (60%),400A (60%),460A (60%)