ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΜΑ


Τριφασικός, για σωλήνες ½΄΄ - 6΄΄ sch40

Τριφασικός, για σωλήνες ½΄΄ - 4΄΄ sch40 ή 3΄΄ sch80

Τριφασικός, για σωλήνες ½΄΄ - 3΄΄ sch40 ή 2΄΄1/2 sch80

Τριφασικός, για σωλήνες ½΄΄ - 2΄΄1/2 sch40 ή 2΄΄1/2 sch80

Για σωλήνες Ø5,0 – Ø 60 Χ 2,5 mm. 30 προγράμματα γωνιών ...

Για σωλήνες Ø5,0 – Ø 60 Χ 2,5 mm. 30 προγράμματα γωνιών ...

Για σωλήνες Ø5,0 – Ø 50 mm. 30 προγράμματα γωνιών κάμψης

Για σωλήνες Ø5,0 – Ø 42 mm. 30 προγράμματα γωνιών κάμψης

Για σωλήνες Ø5,0 – Ø 32 mm. Μνήμη προγραμματισμού γωνίας ...

Σωλήνες χαλύβδινοι & ανοξείδωτοι Ø10 – Ø 60mm

Σωλήνες ανοξείδωτοι Ø10 – Ø50mm, σωλήνες από χάλυβα Ø10 - ...

Σωλήνες ανοξείδωτοι Ø10 – Ø50mm, σωλήνες από χάλυβα Ø10 - ...

Κατασκευή σπειροειδών κουπαστών για σκάλες - συνοδεία ...

Για σωλήνες Ø10,0 – Ø 60 mm. 30 προγράμματα γωνιών κάμψης

Τριφασικός, γιια σωλήνες Ø10,0 – Ø 76 mm