ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

Για ναυπηγικές εφαρμογές, ηλεκτρ/κές εγκαταστάσεις κλπ

Βίδες , ντίζες ,για ηλεκτρολογικούς πίνακες ,ξενοδοχειακούς ...

Ήλοι, μπουζόνια για μεταλλικές κατασκευές