Panoramaxx

PanoramaxxPanoramaxx
Panoramaxx
Panoramaxx

Με την Panoramaxx της Οptrel έρχεται ένας κόσμος που δεν έχει δει ποτέ πριν ο συγκολλητής. Ο σχεδιασμός της μύτης φέρνει τον ADF (φίλτρο) πιο κοντά στα μάτια σας. Όπως και με τα γυαλιά, το πλαίσιο του ADF καθίσταται σχεδόν αόρατο στον συγκολλητή, αυξάνοντας το οπτικό πεδίο περισσότερο από 6 φορές. Ωστόσο, το είναι ένα πραγματικό ελαφρύ με μόνο 550 γραμμάρια.