PNC 12 EXTREME

PNC 12 EXTREMEPNC 12 EXTREME

PNC 12 EXTREME

Ο παντογράφος PNC 12 EXTREME είναι μια επαναστατική μηχανή που αναπτύχθηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές τη ΚΟΙΚΕ. Βασισμένο στις ανάγκες της αγοράς για ένα απλό, φθηνό και πολύπλευρο μηχάνημα CNC, η ΚΟΙΚΕ σχεδίασε και παρήγαγε το φορητό με δυνατότητα κοπής οξυγονου αλλά και κοπής plasma PNC 12 EXTREME. Το μηχάνημα είναι προ-ρυθμισμένο από το εργοστάσιο, οπότε εκτός από την τράπεζα κοπής και το απορροφητικό σύστημα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη εργασία εγκατάστασης, εκτός από τη συναρμολόγηση των τεμαχίων και τη σύνδεση των καλωδίων.