HANDY AUTO PLUS

HANDY AUTO PLUSHANDY AUTO PLUS

HANDY AUTO PLUS
Το Handy Auto Plus είναι φορητό μηχάνημα κοπής αερίου με ενσωματωμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης, συσκευή ανάφλεξης και λειτουργία Start-Stop για φλόγα προθέρμανσης. Εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα κοπής σε κατακόρυφη, κυκλική και κοπή σχήματος, καθώς και λοξότμηση. Εκτός από την κοπή επίπεδων επιφανειών, είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση καμπύλων περιγραμμάτων σε κατακόρυφες επιφάνειες, όπως δοκούς Η, σωλήνες και κεκλιμένες πλάκες. Χάρη στο χαμηλό βάρος των 3,5 kg, το Handy Auto Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο απλά όσο ένας κόφτης χειρός.