LiteFlip

LiteFlipLiteFlip

LiteFlip

AUTOPILOT ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 1/4/5–14.

Δυνατότητα πλήρους ανάκλισης των φακών χωρίς την κίνηση του κράνους. Επίπεδο σκίασης SL4 στην λειτουργία απλής όρασης. Με επίπεδα σκίασης από SL5 έως SL14 και πλήρως αυτόματη ρύθμιση, η Optrel LiteFlip επιτυγχάνει ένα εντελώς νέο επίπεδο απόδοσης. Oλόκληρη η ακολουθία εργασιών, όπως η μέτρηση, τεστάρισμα, λείανση, συγκόλληση, μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα χωρίς καθόλου παρέμβαση του χρήστη. Έτσι επιτυγχάνεται πλήρης προστασία του συγκολλητή.